Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

06.05.2009.

Amandman

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 01-22/09
za
otvoreni postupak javne nabavke

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Amandmanom na tendersku dokumentaciju i poziv za javno nadmetanje br.01-22/09, dana 30.04.2009.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za nabavku opreme i namještaja za kancelarijski i kuhinjski prostor za zgradu Vlade Crne Gore, u Karađorđevoj ulici u Podgorici.
Download

06.05.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-34/09
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta
2. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta za objekat Prihvatnog centra za azilante u Danilovgradu.

Download

06.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 09.04.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 10.04.2009.godine.
III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na adaptaciji kancelarijskog prostora, Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore u ul.13 jul bb u Podgorici.
IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 130.000,00 .

Download

04.05.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


AMANDMAN 3
na javni poziv br.01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke ustupanje radova na opremanju
Skupštinske sale Prijestonice Cetinje


Ovim Amandmanom 3 na pitanja ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju daje se sledeći odgovor :Download

04.05.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N II
na javni poziv br.01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje.

Ovim Amandmanom I zakazuje se otvaranje ponuda i glasi:

Ponude se predaju do dana 15.05.2009. godine do 12,00 časova neposredno na arhivi DIREKCIJE JAVNIH RADOVA u omotima sa naslovima kako je predvidjeno uslovima tenderske dokumentacije. Službenik ovlašćen za izdavanje potvrde o prijemu ponude je Dragana Racković.Download

04.05.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N XI
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom XI zakazuje se otvaranje ponuda i glasi: Download

04.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 27.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 31.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bio je po partijama:

-Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Bijelo Polje,

-Partijii II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Nikšić

-Partijii III- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Berane

-Partijii IV- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Kotor
i
-Partijii V- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Pljevlja.Download

30.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-32/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na izgradnji gornjeg stroja gradske saobraćajnice u naselju Ambarine u Opštini Mojkovac, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je sa PDV-om do 200.000,00 .Download

30.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 01.04.2009. godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 02.04.2009. godine.

III. Predmet javne nabavke je nabavka goriva za službena vozila Direkcije javnih radova za 2009.godinu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 32.400,00 eura Download

30.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 02.04.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 03.04.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji gradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 80.000,00 .Download