Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

07.05.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-35/09
za
otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke je vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta za objekat bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.05.2009.

Amandman

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 01-22/09
za
otvoreni postupak javne nabavke

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Amandmanom na tendersku dokumentaciju i poziv za javno nadmetanje br.01-22/09, dana 30.04.2009.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za nabavku opreme i namještaja za kancelarijski i kuhinjski prostor za zgradu Vlade Crne Gore, u Karađorđevoj ulici u Podgorici.
Download

06.05.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-34/09
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta
2. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta za objekat Prihvatnog centra za azilante u Danilovgradu.

Download

06.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 09.04.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 10.04.2009.godine.
III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na adaptaciji kancelarijskog prostora, Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore u ul.13 jul bb u Podgorici.
IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 130.000,00 .

Download

04.05.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


AMANDMAN 3
na javni poziv br.01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke ustupanje radova na opremanju
Skupštinske sale Prijestonice Cetinje


Ovim Amandmanom 3 na pitanja ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju daje se sledeći odgovor :Download

04.05.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N II
na javni poziv br.01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje.

Ovim Amandmanom I zakazuje se otvaranje ponuda i glasi:

Ponude se predaju do dana 15.05.2009. godine do 12,00 časova neposredno na arhivi DIREKCIJE JAVNIH RADOVA u omotima sa naslovima kako je predvidjeno uslovima tenderske dokumentacije. Službenik ovlašćen za izdavanje potvrde o prijemu ponude je Dragana Racković.Download

04.05.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N XI
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom XI zakazuje se otvaranje ponuda i glasi: Download

04.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 27.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 31.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bio je po partijama:

-Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Bijelo Polje,

-Partijii II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Nikšić

-Partijii III- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Berane

-Partijii IV- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Kotor
i
-Partijii V- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Pljevlja.Download

30.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-32/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na izgradnji gornjeg stroja gradske saobraćajnice u naselju Ambarine u Opštini Mojkovac, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je sa PDV-om do 200.000,00 .Download

30.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 01.04.2009. godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 02.04.2009. godine.

III. Predmet javne nabavke je nabavka goriva za službena vozila Direkcije javnih radova za 2009.godinu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 32.400,00 eura Download