Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

03.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji prilazne saobraćajnice i parking
prostora za stadion u Mojkovcu.Download

03.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bila je izrada Glavnog projekta Prihvatnog centra za azilante u
Danilovgradu.
Download

02.06.2009.

Poziv

P O Z I V
br.04-46/08
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije III.
-Partija I - modernizacija lokalnog puta, Lugovi Kovačevići, u dužini od 4 km,MZ Bukovica
- Partija II sanacija puta Piperi- Brda- Lugovi, u dužini od 8 km , MZ Bukovica i
- Partija III nasipanje puteva za Plansko, u dužini od 8 km, Srečanje, u dužini od 5 km i Kovačevići- debelo brdo- Granica, u dužini od 12 km, MZ Bukovica

Download

02.06.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 04-45/09
Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od
4 km, u Opštini Rožaje ( putni pravci Razdolje- Paučina 3 km i Razdolje 1km).
Download

02.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izradi električnih instalacija javne rasvjete, dio saobraćajnice Ulcinj-Bar od Ulcinjskih Kruta III faza, do raskrnice puta za Valdanos.Download

02.06.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet nabavke bila je izrada Glavnog projekta objekta opštinske službe za zaštitu i spašavanje na Cetinju (Vatrogasni dom)

Download

27.05.2009.

Amandman

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-37/09
za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora

Download

26.05.2009.

Amandman

A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje.

Download

25.05.2009.

Odluka

ODLUKAO PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.Download

25.05.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
III. Predmet javne nabavke je sproveden po partijama :

- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Rožaje
IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je za : partiju IV... 200.000,00


Download