Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

25.05.2009.

Odluka

ODLUKAO PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.Download

25.05.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
III. Predmet javne nabavke je sproveden po partijama :

- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Rožaje
IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je za : partiju IV... 200.000,00


Download

25.05.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bili su završni radovi u Domu kulture u Pljevljima
(scenska oprema i tehnika).
Download

18.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je ugradnja trafostanice sa pratećim gradjevinskim radovima na elektro energetsku mrežu objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici

Download

18.05.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavke dana 10.02.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.02.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 500.000,00 .


Download

18.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE

18.05.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 04-43/09
na otvoreni postupak javne nabavke
2. Predmet javne nabavke
Radovi na modernizaciji lokalnog puta, u dužini od 3.7 km, u Opštini Kolašin, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom i tenderskom dokumentacijom .

Download

18.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
III. Predmet javne nabavke je sproveden po partijama :

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Berane
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Andrijevica
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Plav
Download

13.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 12.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 13.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Mojkovac,
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Pljevlja,
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Kolašin i
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini B.Polje.Download

12.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavke
dana 20.03.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 21.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi po partijama i to od partije I do partije II.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3.7 km, u Opštini Cetinje i
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4.35 km, u Opštini UlcinjDownload