Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

02.06.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet nabavke bila je izrada Glavnog projekta objekta opštinske službe za zaštitu i spašavanje na Cetinju (Vatrogasni dom)

Download

27.05.2009.

Amandman

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-37/09
za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora

Download

26.05.2009.

Amandman

A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje.

Download

25.05.2009.

Odluka

ODLUKAO PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.Download

25.05.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
III. Predmet javne nabavke je sproveden po partijama :

- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Rožaje
IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je za : partiju IV... 200.000,00


Download

25.05.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bili su završni radovi u Domu kulture u Pljevljima
(scenska oprema i tehnika).
Download

18.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je ugradnja trafostanice sa pratećim gradjevinskim radovima na elektro energetsku mrežu objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici

Download

18.05.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavke dana 10.02.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.02.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 500.000,00 .


Download

18.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE

18.05.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 04-43/09
na otvoreni postupak javne nabavke
2. Predmet javne nabavke
Radovi na modernizaciji lokalnog puta, u dužini od 3.7 km, u Opštini Kolašin, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom i tenderskom dokumentacijom .

Download