Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

16.06.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N V
na javni poziv br.01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje.

Ovim Amandmanom V, nakon isteka žalbenog roka, zakazuje se otvaranje ponuda i glasi: Download

11.06.2009.

Konkurs

Konkurs
Broj 01-49/09
Za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja
poslovnog objekta Uprave za nekretnine u Podgorici
Raspisivač i organizatror konkursa je Direkcija javnih radova.
Adresa : Novaka Miloševa br. 18, 20000 Podgorica, Crna Gora
Kontakt : dipl ing arh Turusković Selma, email : djr@mn.yu

1. Predmet

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja za poslovni objekat Uprave za nekretnine u Podgorici.
Konkursni rad mora biti urađen na osnovu urbanističko tehničkih uslova br.10-4107/1-09 od 03.06.2009. godine, projektnog zadatka i priloženih podloga koje su sastavni dio konkursnog materijala.Download

08.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 18.11.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 19.11.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke bila je nabavka i ugradnja opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 600.000,00 Download

08.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 07.05.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 09.05.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bio vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta za objekat
bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i
Državnog Protokola.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 20.000,00 .Download

08.06.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA za VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO, oglašava :

P O Z I V
br.05-47/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke

Radovi na adaptaciji kancelarijskog prostora, Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore u ul.13 jul bb u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

05.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji gornjeg stroja gradske
saobraćajnice u naselju Ambarine u Opštini Mojkovac.

Download

03.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji prilazne saobraćajnice i parking
prostora za stadion u Mojkovcu.Download

03.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bila je izrada Glavnog projekta Prihvatnog centra za azilante u
Danilovgradu.
Download

02.06.2009.

Poziv

P O Z I V
br.04-46/08
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije III.
-Partija I - modernizacija lokalnog puta, Lugovi Kovačevići, u dužini od 4 km,MZ Bukovica
- Partija II sanacija puta Piperi- Brda- Lugovi, u dužini od 8 km , MZ Bukovica i
- Partija III nasipanje puteva za Plansko, u dužini od 8 km, Srečanje, u dužini od 5 km i Kovačevići- debelo brdo- Granica, u dužini od 12 km, MZ Bukovica

Download

02.06.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 04-45/09
Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od
4 km, u Opštini Rožaje ( putni pravci Razdolje- Paučina 3 km i Razdolje 1km).
Download