Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

21.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-57/09 za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta


2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta (adaptacije i sanacije) objekta Kulturnog centra u Mojkovcu.

Glavni projekat izraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008) i Projektnom zadatku .Download

21.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 04-55/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


2.Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Danilovgrad, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom i tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

21.07.2009.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.gov.me/djn dana 06.03.2009.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda dana 11.03.2009.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨robe,
¨usluge,
 radovi

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom. Download

21.07.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


Predmet nabavke bila je izrada Glavnog projekta (adaptacije i sanacije) objekta Kulturnog centra u Mojkovcu.Download

20.07.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 18.06.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda .

III. Predmet javne nabavke bila je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta Zatvora za izvršenje dugih kazni u Danilovgradu (Spužu).Download

17.07.2009.

Razjasnjenje konkurs

Shodno čl. 43 Zakona o javnim nabavkama naručilac daje,


R A Z J A Š NJ E NJ E

na postavljena pitanja od strane zainteresovanog učesnika, a vezano za Konkurs
br. 01-49/09, za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja poslovnog objekta Uprave za nekretnine u PodgoriciDownload

17.07.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova, izdaje se sledeći :

A M A N D M A N I

na Poziv br. 01-54/09
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za po: Download

16.07.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 18.06.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 19.06.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta objekta opštinske službe za zaštitu i spašavanje na Cetinju (Vatrogasni dom).Download

16.07.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 01-42/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju kancelarijskog namještaja za Institut za javno zdravlja u Podgorici (partijia I), nabavku i ugradnju laboratorijskog namještaja i digestora za Institut za javno zdravlje u Podgorici (partijia II) i nabavku i ugradnju opreme za video nadzor za Institut za javno zdravlje u Podgorici (partija III).Download

10.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-53/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IIIDownload