Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

05.10.2009.

l

l

02.10.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 04-72/09
2. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u MZ Trepča, Opština Andrijevica.
Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Download

29.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra "T.Bijelić" u Nikšiću.

Download

29.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji zgrade Rektorata u Podgorici.Download

25.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Ulcinj.Download

25.09.2009.

Odluka


O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini ŠavnikDownload

18.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 14.08.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 15.08.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bila je izrada Projekta geotehničkih istraživanja i Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima za izgradnju Eko zgrade u Podgorici.Download

15.09.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-70/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na uredjenju terena Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 03.08.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 06.08.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 3.800.000,00 .Download

11.09.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-68/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je nabavka namještaja za kancelarijski prostor Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Robu koja je predmet javne nabavke izvođač je dužan nabaviti i isporučiti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download