Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

25.09.2009.

Odluka


O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini ŠavnikDownload

18.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 14.08.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 15.08.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bila je izrada Projekta geotehničkih istraživanja i Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima za izgradnju Eko zgrade u Podgorici.Download

15.09.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-70/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na uredjenju terena Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 03.08.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 06.08.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 3.800.000,00 .Download

11.09.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-68/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je nabavka namještaja za kancelarijski prostor Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Robu koja je predmet javne nabavke izvođač je dužan nabaviti i isporučiti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
po odobrenju Direkcije za javne nabavke br.01-2637 od 30.jula 2009.godine

Predmet javne nabavke je izvodjenje neophodnih naknadnih radova na izgradnji novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA) u Danilovgradu.Download

11.09.2009.

Amandman

AMANDMAN VI
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu


U planu javnih nabavki za 2009.godinu broj: 01-87/1 od 20.01.2009.godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:Download

08.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke bili su po partijama: završni radovi na rekonstrukciji i dogradnji
Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici (partija I) i završni radovi na rekonstrukciji i
dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u Podgorici (partija II).Download

07.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 06.08.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 08.08.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Tivat.Download

04.09.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-64/09

za izbor najpovoljnije ponude za izradu "Projekta geotehničkih istraživanja" i "Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima" za izgradnju objekta Eko zgrade u Podgorici.
Download