Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

11.11.2009.

Amandman III

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-80/09
za otvoreni postupak javne nabavke
za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu.
Download

11.11.2009.

Amandman II

A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-80/09
za otvoreni postupak javne nabavke
za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu.
Download

06.11.2009.

Amandman I

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-80/09 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu, Opština Danilovgrad.
Download

06.11.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-79/09
za otvoreni postupak javne nabavke
2.Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke je vršenje revizije Idejnog i Glavnog projekata za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.

04.11.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 04-82/09
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u GusinjuDownload

30.10.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 05-80/09
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
Predmet javne nabavke su građevinski, građevinsko zanatski i instalaterski radovi na
završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu, Opština Danilovgrad
Download

30.10.2009.

Amandman VII

AMANDMAN VII
na PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu
Download

22.10.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na uredjenju terena Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Download

22.10.2009.

Poziv

Predmet javne nabavke je izrada Idejnog i Glavnog projekata poslovnog objekta Uprave za nekretnine u Podgorici.Download

22.10.2009.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje revizije Glavnog projekata za objekat Eko efikasne zgrade Ministarstva turizma i Mnistarstva za zaštitu životne sredine i uređenja prostora u Podgorici.Download