Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

30.10.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 05-80/09
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
Predmet javne nabavke su građevinski, građevinsko zanatski i instalaterski radovi na
završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu, Opština Danilovgrad
Download

30.10.2009.

Amandman VII

AMANDMAN VII
na PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu
Download

22.10.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na uredjenju terena Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Download

22.10.2009.

Poziv

Predmet javne nabavke je izrada Idejnog i Glavnog projekata poslovnog objekta Uprave za nekretnine u Podgorici.Download

22.10.2009.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje revizije Glavnog projekata za objekat Eko efikasne zgrade Ministarstva turizma i Mnistarstva za zaštitu životne sredine i uređenja prostora u Podgorici.Download

05.10.2009.

l

l

02.10.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 04-72/09
2. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u MZ Trepča, Opština Andrijevica.
Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Download

29.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra "T.Bijelić" u Nikšiću.

Download

29.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji zgrade Rektorata u Podgorici.Download

25.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Ulcinj.Download