Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

18.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su naknadne usluge za izradu Glavnog projekta za regionalnu sanitarnu deponiju u Opštini Kotor. Download

17.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Plav.Download

16.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Bijelo Polje.Download

16.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi po:
Partiji I - na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici i
Partiji II - na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Stara Varoš u Podgorici

Download

11.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bili su radovi na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od
2 km, u MZ Trepča, Opština Andrijevica.


Download

11.11.2009.

Amandman III

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-80/09
za otvoreni postupak javne nabavke
za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu.
Download

11.11.2009.

Amandman II

A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-80/09
za otvoreni postupak javne nabavke
za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu.
Download

06.11.2009.

Amandman I

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-80/09 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu, Opština Danilovgrad.
Download

06.11.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-79/09
za otvoreni postupak javne nabavke
2.Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke je vršenje revizije Idejnog i Glavnog projekata za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.

04.11.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 04-82/09
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u GusinjuDownload