Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

19.11.2009.

Poziv

P O Z I V
br.04-92/09
na otvoreni postupak javne nabavke
2. Predmet javne nabavke
Radovi na uredjenju terena Instituta za javno zdravlje u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Download

19.11.2009.

Amandman


A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 05-80/09
za otvoreni postupak javne nabavke
za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu.
Download

19.11.2009.

Amandman

A M A N D M A N IV
na javni poziv broj br.01-68/09 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za nabavku namještaja za kancelarijski prostor Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Download

18.11.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-91/09
Predmet javne nabavke je izrada Idejnog i Glavnog projekata Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju.

Download

18.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su naknadne usluge za izradu Glavnog projekta za regionalnu sanitarnu deponiju u Opštini Nikšić.
Download

18.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su naknadne usluge za izradu Glavnog projekta za regionalnu sanitarnu deponiju u Opštini Kotor. Download

17.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Plav.Download

16.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Bijelo Polje.Download

16.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi po:
Partiji I - na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici i
Partiji II - na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Stara Varoš u Podgorici

Download

11.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bili su radovi na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od
2 km, u MZ Trepča, Opština Andrijevica.


Download