Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

30.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na uređenju terena Centra za kulturu u Gusinju-Opština Plav.Download

30.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke bile su naknadne usluge na izradi Glavnog projekta za Sportsku dvoranu u Beranama.

Download

26.11.2009.

Poziv

P O Z I V
br.01-77/09
2. Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja laboratorijskih aparata i prateće opreme za Institut za javno zdravlje u PodgoriciDownload

26.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na adptaciji Plimskog muzeja u Beranama.

Download

26.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bilo je vršenje revizije Glavnog projekata za objekat Eko efikasne zgrade Ministarstva turizma i Mnistarstva za zaštitu životne sredine i uređenja prostora u Podgorici.Download

26.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bila je izrada Idejnog i Glavnog projekata poslovnog objekta Uprave za nekretnine u Podgorici.
Download

25.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Cetinje.Download

20.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na solidifikaciji muljevitog materijala i zemljanih radova na izravnjavanju masa solidifikovanim muljnim materijalom i suvim materijalom iz Jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu u okviru projekta Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu.Download

19.11.2009.

Poziv

P O Z I V
br.04-92/09
na otvoreni postupak javne nabavke
2. Predmet javne nabavke
Radovi na uredjenju terena Instituta za javno zdravlje u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Download

19.11.2009.

Amandman


A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 05-80/09
za otvoreni postupak javne nabavke
za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu.
Download