Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

11.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji mini zaobilaznice u Plavu.

Download

11.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na objektu Instituta za javno zdravlje u Podgorici
Download

10.12.2009.

Amandman II


A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-91/09
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog i Glavnog projekata
Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju

Download

09.12.2009.

Amandman I

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-91/09
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog i Glavnog projekata
Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju
Download

03.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke bilo je izvođenje viškova i naknadnih radova na nasipanju puteva za Plansko, u dužini od 8 km, Srečanje, u dužini od 5 km i Kovačevići- debelo brdo- Granica, u dužini od 12 km, MZ Bukovica.

Download

30.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI
(ŠOPING METODA)
Izvođenje radova na uređenju terena i izradi infrastrukturnih priključaka za Dom zdravlja "Stara Varoš" u Podgorici
Download

30.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI
(ŠOPING METODA)
Izvođenje radova na uređenju terena i izradi infrastrukturnih priključaka za Dom zdravlja "Nova Varoš" u PodgoriciDownload

30.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na uređenju terena Centra za kulturu u Gusinju-Opština Plav.Download

30.11.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke bile su naknadne usluge na izradi Glavnog projekta za Sportsku dvoranu u Beranama.

Download

26.11.2009.

Poziv

P O Z I V
br.01-77/09
2. Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja laboratorijskih aparata i prateće opreme za Institut za javno zdravlje u PodgoriciDownload