Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

18.12.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-100/09
Predmet javne nabavke je vršenje revizije Idejnog i Glavnog projekta poslovne zgrade Uprave za nekretnine u Podgorici.Download

18.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji prilazne saobraćajnice i parking prostor za stadion u Mojkovcu.Download

18.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA br.04-92/09
Predmet javne nabavke bili su radovi na uredjenju terena Instituta za javno zdravlje u Podgorici.
Download

16.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR.01-78/09
Predmet javne nabavke bilo je vršenje revizije Idejnog i Glavnog projekata za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.
Download

15.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji II faze aneksa Opšte Bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju).Download

11.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji mini zaobilaznice u Plavu.

Download

11.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na objektu Instituta za javno zdravlje u Podgorici
Download

10.12.2009.

Amandman II


A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-91/09
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog i Glavnog projekata
Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju

Download

09.12.2009.

Amandman I

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-91/09
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog i Glavnog projekata
Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju
Download

03.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke bilo je izvođenje viškova i naknadnih radova na nasipanju puteva za Plansko, u dužini od 8 km, Srečanje, u dužini od 5 km i Kovačevići- debelo brdo- Granica, u dužini od 12 km, MZ Bukovica.

Download