Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

28.12.2009.

Poziv

P O Z I V
br.04-104/09
Predmet javne nabavke su radovi na izradi drenažnog i pokrivnog sloja i izgradnja sistema za odvođenje atmosferskih voda u okviru projekta Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.Download

23.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji kotlarnice u Pljevljima, za potrebe Ministarstva unutrasnjih poslova.Download

23.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke bili su viškovi i naknadni radovi na rekonstrukciji ul. Karavanski put u Rožajama.Download

23.12.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-102/09
za otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke je vršenje revizije Idejnog projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću.Download

18.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji novog objekta sa smeštajnim kapacitetom za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (RESPA) u Danilovgradu.Download

18.12.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-100/09
Predmet javne nabavke je vršenje revizije Idejnog i Glavnog projekta poslovne zgrade Uprave za nekretnine u Podgorici.Download

18.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji prilazne saobraćajnice i parking prostor za stadion u Mojkovcu.Download

18.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA br.04-92/09
Predmet javne nabavke bili su radovi na uredjenju terena Instituta za javno zdravlje u Podgorici.
Download

16.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR.01-78/09
Predmet javne nabavke bilo je vršenje revizije Idejnog i Glavnog projekata za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.
Download

15.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji II faze aneksa Opšte Bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju).Download