Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

13.01.2010.

Amandman IV

A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 01-91/09
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog i Glavnog projekata
Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju
Download

13.01.2010.

Plan javne nabavke

PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2010.godinu

Download

30.12.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 05-107/09
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji poslovnog objekta za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.
Radovi koji se izvode su gradjevinski, gradjevinsko-zanatski i instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije), kao i radovi na uređenju terena, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.
Download

29.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji i opremanju Osnovne škole na Draču u Podgorici.Download

28.12.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-105/09
Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko- zanatskih i instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, jaka struja, slaba struja i termotehnika) na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu, Opština Danilovgrad.

Download

28.12.2009.

Poziv

P O Z I V
br.04-104/09
Predmet javne nabavke su radovi na izradi drenažnog i pokrivnog sloja i izgradnja sistema za odvođenje atmosferskih voda u okviru projekta Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.Download

23.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji kotlarnice u Pljevljima, za potrebe Ministarstva unutrasnjih poslova.Download

23.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke bili su viškovi i naknadni radovi na rekonstrukciji ul. Karavanski put u Rožajama.Download

23.12.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-102/09
za otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke je vršenje revizije Idejnog projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću.Download

18.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji novog objekta sa smeštajnim kapacitetom za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (RESPA) u Danilovgradu.Download