Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

19.02.2010.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 01-77/09
po partijama I,II I X

Predmet javne nabavke bila nabavka i ugradnja laboratorijskih aparata i prateće opreme za Institut za javno zdravlje u Podgorici i to po:
partiji I - nabavka i ugradnja automatizovane platforme za genotipizaciju mikroorganizama,
partiji II nabavka i ugradnja laminarnih komora i
partiji X- nabavka i ugradnja živinog analizatora i mikrotalasne pećnice za digestiju
uzoraka
Download

16.02.2010.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
br. 05-107/09
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji poslovnog objekta za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.Download

16.02.2010.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
04-104/09
Predmet javne nabavke bili su radovi na izradi drenažnog i pokrivnog sloja i izgradnja sistema za odvođenje atmosferskih voda u okviru projekta Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u MojkovcuDownload

16.02.2010.

Poziv

P O Z I V
br. 05-2/10
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji Eko zgrade Ujedinjenih nacija u
Podgorici.

Download

16.02.2010.

Amandman I

AMANDMAN I
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2010.godinu

Download

04.02.2010.

Poziv

P O Z I V
br. 05-1/10 za
otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke sprovešće se po partijama i to po :
-Partiji I - radovi na adaptaciji objekta Plavog dvora na Cetinju.
Radovi koji se izvode su gradjevinski, gradjevinsko-zanatski, instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija i elektro instalacije jake i slabe struje), sa uređenjem terena, a koje je izvođač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom
dokumentacijom.
-Partiji II- radovi na adaptaciji objekta Rezidencije predsjednika Crne Gore na Cetinju.
Radovi koji se izvode su gradjevinski, gradjevinsko-zanatski, instalaterski radovi (elektro instalacije jake i slabe struje i termotehničke instalacije), sa opremanjem objekta a koje je izvođač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.
Download

03.02.2010.

Odluka o dodjeli Ugovora

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA 01-100/09
Predmet javne nabavke bio je vršenje revizije Idejnog i Glavnog projekata poslovne zgrade Uprave za nekretnine u Podgorici.
Download

27.01.2010.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA 01-105/09

Predmet javne nabavke bilo je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko- zanatskih i instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, jaka struja, slaba struja i termotehnika) na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu, Opština Danilovgrad.

Download

27.01.2010.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA 01-102/09
Predmet javne nabavke bilo je vršenje revizije Idejnog projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću.

Download

21.01.2010.

Obavještenje

O B A V J E Š T E NJ E
PREDMET: Postupak javne nabavke po Pozivu br. 05-107/09

Download