Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

04.02.2010.

Poziv

P O Z I V
br. 05-1/10 za
otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke sprovešće se po partijama i to po :
-Partiji I - radovi na adaptaciji objekta Plavog dvora na Cetinju.
Radovi koji se izvode su gradjevinski, gradjevinsko-zanatski, instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija i elektro instalacije jake i slabe struje), sa uređenjem terena, a koje je izvođač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom
dokumentacijom.
-Partiji II- radovi na adaptaciji objekta Rezidencije predsjednika Crne Gore na Cetinju.
Radovi koji se izvode su gradjevinski, gradjevinsko-zanatski, instalaterski radovi (elektro instalacije jake i slabe struje i termotehničke instalacije), sa opremanjem objekta a koje je izvođač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.
Download

03.02.2010.

Odluka o dodjeli Ugovora

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA 01-100/09
Predmet javne nabavke bio je vršenje revizije Idejnog i Glavnog projekata poslovne zgrade Uprave za nekretnine u Podgorici.
Download

27.01.2010.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA 01-105/09

Predmet javne nabavke bilo je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko- zanatskih i instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, jaka struja, slaba struja i termotehnika) na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu, Opština Danilovgrad.

Download

27.01.2010.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA 01-102/09
Predmet javne nabavke bilo je vršenje revizije Idejnog projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću.

Download

21.01.2010.

Obavještenje

O B A V J E Š T E NJ E
PREDMET: Postupak javne nabavke po Pozivu br. 05-107/09

Download

13.01.2010.

Amandman IV

A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 01-91/09
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog i Glavnog projekata
Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju
Download

13.01.2010.

Plan javne nabavke

PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2010.godinu

Download

30.12.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 05-107/09
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji poslovnog objekta za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.
Radovi koji se izvode su gradjevinski, gradjevinsko-zanatski i instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije), kao i radovi na uređenju terena, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.
Download

29.12.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji i opremanju Osnovne škole na Draču u Podgorici.Download

28.12.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-105/09
Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko- zanatskih i instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, jaka struja, slaba struja i termotehnika) na završetku objekta B u sklopu kompleksa Prihvatnog centra za azilante u Spužu, Opština Danilovgrad.

Download