Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

17.03.2010.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA PO POZIVU BR 01-68/09 Predmet javne nabavke bila je nabavka namještaja za kancelarijski prostor Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

12.03.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-13/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog – Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori, u dužini od 3,1 km, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

11.03.2010.

Poziv

P O Z I V
br.04-12/10
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Ulcinj i
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Cetinje
Download

11.03.2010.

Poziv

P O Z I V
br. 04-11/10
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Bijelo Polje,
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Mojkovac,
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 1 km, u Opštini Kolašin i
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Pljevlja
Download

11.03.2010.

Poziv

P O Z I V
br. 04-10/10
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV.
- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Žabljak,
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Nikšić,
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik i
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine
Download

11.03.2010.

Poziv

P O Z I V
br.04-9/10
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV.
- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Berane,
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Andrijevica,
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Rožaje i
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plav.

Download

11.03.2010.

Amandman

AMANDMAN III
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2010.godinu
Download

08.03.2010.

Poziv

P O Z I V
br .04-7/10
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji kružnog toka na Bulevaru 13 jul u Nikšiću, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektomDownload

08.03.2010.

Poziv

P O Z I V
br .04-8/10
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnog puta, u dužini od 6 km, u Opštini Kolašin ( od Međuriječja škola prema Lješnju).
Download

04.03.2010.

Poziv

P O Z I V
br. 01-6/10
Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko- zanatskih, instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, jaka struja, slaba struja, termotehnika i splinker), kao i radova na uređenju terena i opremanju objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima .Download