Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br.04-24/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II. - Partija I - rekonstrukcija lokalnog puta Lješnica-Grančarevo, u dužini od 800 m, u Opštini Bijelo Polje i - Partija II – sanacija gradske saobraćajnice u Opštini Bijelo Polje

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-23/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br .01-25/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji trafostanice „Tursko groblje“ radi priključena objekta Doma zdravlja „Stara Varoš“ na Pobrežju u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-20/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja laboratorijskih aparata i prateće opreme za Institut za javno zdravlje u Podgorici.

29.03.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-19/10 Predmet javne nabavke sprovešće se po partijama i to po : Partiji I - izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih radova i radova na elektroinstalacijama jake struje na objektu Centra za djecu i mlade „Ljubović“ u Podgorici, a koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. - Partiji II- izvođenje radova na izgradnji trafostanice za objekat Centra za djecu i mlade „Ljubović“ u Podgorici, a koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

23.03.2010.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA PO POZIVU BR 04-5/10 Predmet javne nabavke bili su radovi na uređenju terena Upravne zgrade carinarnice u Kotoru.

23.03.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-16/10 Predmet nadmetanja je nabavka i ugradnja opreme za automatiku, centralni sistem nadzora i upravljanje termotehničkim instalacijama za objekat Instituta za javno zdravlje u Podgorici, po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

17.03.2010.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA PO POZIVU BR 01-68/09 Predmet javne nabavke bila je nabavka namještaja za kancelarijski prostor Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

12.03.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-13/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog – Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori, u dužini od 3,1 km, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

11.03.2010.

Poziv

P O Z I V
br.04-12/10
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Ulcinj i
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Cetinje
Download