Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

23.04.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-9/10

20.04.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-29/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Rogame-Pričelje, u Opštini Podgorica

15.04.2010.

Odluka

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 01-18/10 Predmet javne nabavke bila je izrada Glavnog projekta za nadgradnju objekta Osnovnog suda u Beranama za potrebe Tužilaštva

15.04.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-27/10 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izradi drenažnog i pokrivnog sloja i izgradnja sistema za odvođenje atmosferskih voda u okviru projekta “Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu.

15.04.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-28/10 Predmet javne nabavke su radovi na nasipanju lokalnog puta prema Planjskom, u dužini od 3 km, u MZ Bukovica u Opštini Pljevlja.

14.04.2010.

Odluka

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-8/10 Predmet javne nabavke bili su radovi na modernizaciji lokalnog puta, u dužini od 6 km, u Opštini Kolašin ( od Međurječja – škola prema Liješnju).

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-21/10 Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja aktivne mrežne opreme i fiksne IP telefonije za objekat Državnih agencija u Podgorici.

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-22/10 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji Vatrogasnog doma na Cetinju. Radovi koji se izvode su gradjevinski, gradjevinsko-zanatski i instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro instalacije jake i slabe struje i termotehničke instalacije), kao i radovi na uređenju terena i opremanju objekta, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br.04-24/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II. - Partija I - rekonstrukcija lokalnog puta Lješnica-Grančarevo, u dužini od 800 m, u Opštini Bijelo Polje i - Partija II – sanacija gradske saobraćajnice u Opštini Bijelo Polje

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-23/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom