Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

04.05.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-32/10 za otvoreni postupak javne nabavke

04.05.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 01-16/10

04.05.2010.

Odluka o dodjeli ugovora

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-14/10

23.04.2010.

Amandman

A M A N D M A N I na javni poziv broj 05-22/10 za otvoreni postupak javne nabavke za radove na izgradnji Vatrogasnog doma na Cetinju

23.04.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-30/10 otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta

23.04.2010.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA PO POZIVU BR 01-6/10

23.04.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-10/10

23.04.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-12/10

23.04.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. br.04-11/10

23.04.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-7/10