Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

23.04.2010.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA PO POZIVU BR 01-6/10

23.04.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-10/10

23.04.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-12/10

23.04.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. br.04-11/10

23.04.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-7/10

23.04.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-9/10

20.04.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-29/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Rogame-Pričelje, u Opštini Podgorica

15.04.2010.

Odluka

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 01-18/10 Predmet javne nabavke bila je izrada Glavnog projekta za nadgradnju objekta Osnovnog suda u Beranama za potrebe Tužilaštva

15.04.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-27/10 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izradi drenažnog i pokrivnog sloja i izgradnja sistema za odvođenje atmosferskih voda u okviru projekta “Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu.

15.04.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-28/10 Predmet javne nabavke su radovi na nasipanju lokalnog puta prema Planjskom, u dužini od 3 km, u MZ Bukovica u Opštini Pljevlja.