Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

11.05.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 05-19/10

04.05.2010.

Poziv

P O Z I V br .01-35/10

04.05.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-33/10 na otvoreni postupak javne nabavke

04.05.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-30/10 otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta

04.05.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-34/10 na otvoreni postupak javne nabavke

04.05.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-32/10 za otvoreni postupak javne nabavke

04.05.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 01-16/10

04.05.2010.

Odluka o dodjeli ugovora

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-14/10

23.04.2010.

Amandman

A M A N D M A N I na javni poziv broj 05-22/10 za otvoreni postupak javne nabavke za radove na izgradnji Vatrogasnog doma na Cetinju

23.04.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-30/10 otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta