Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

11.05.2010.

Odluka o poništavanju

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA PO POZIVU BR 01-17/10 za partije : I, III, IV, V, VI, VIII i IX

11.05.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-13//10

11.05.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 01-25//10

11.05.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 01-20/10 po partijama I,II III, IV,V, VI i VII

11.05.2010.

Odluka

O D L U K A PO POZIVU BR 01-17/10 ZA PARTIJE : II i VII

11.05.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 05-19/10

04.05.2010.

Poziv

P O Z I V br .01-35/10

04.05.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-33/10 na otvoreni postupak javne nabavke

04.05.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-30/10 otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta

04.05.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-34/10 na otvoreni postupak javne nabavke