Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

02.07.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA br.01-30/10 Predmet javne nabavke bila je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta objekta za kolektivno stanovanje za potrebe Ministarstva odbrane na lokaciji »Rsojevica« u Danilovgradu

21.06.2010.

Konkurs

Konkurs Broj 01-46/10 Za izradu Idejnog programskog urbanističko-arhitektonskog rješenja objekta Osnovne i Muzičke škole u Bijelom Polju

17.06.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-4/10 Predmet javne nabavke bili su radovi na izradi drenažnog i pokrivnog sloja i izgradnja sistema za odvođenje atmosferskih voda u okviru projekta “Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu.

17.06.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA 01-36/10 Predmet javne nabavke bilo je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima

02.06.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 05-2/10 Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji Eko zgrade Ujedinjenih nacija u Podgorici

02.06.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-33/10 Predmet javne nabavke bili su radovi na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Žabljak.

02.06.2010.

Poziv

P O Z I V br. 04-40/10 Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 1,7 km, u Opštini Kolašin.

02.06.2010.

Poziv

Poziv br .04-43/10 Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji dijela ulice Pavla Rovinskog u Opštini Cetinje.

02.06.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-42/10 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji škole za osnovno muzičko obrazovanje u Opštini Tivat

02.06.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-41/10 Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji izgradnji JPU „Bambi“ u Opštini Tivat.