Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

26.08.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-56/10 Predmet javne nabavke sprovešće se po partijama i to po : - Partiji I- izrada Idejnog projekta i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za uređaj za prečišćavanje otpadnih voda sa kanalizacionom mrežom u Opštini Bijelo Polje - Partiji II- izrada Idejnog projekta uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Opštini Cetinje.

26.07.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-50/10 Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje vrtića u ulici Lenke Jurišević, u Bijelom Polju. Bruto građevinska površina iznosi 1260 m².

07.07.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA BR. 04-43/10 Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji dijela ulice Pavle Rovinski u Opštini Cetinje

07.07.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-48/10 za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude Predmet javne nabavke su radovi na sanaciji od posljedica od požara Studentskog doma na Cetinju.

02.07.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 01-38/10 (PARTIJE I, II, III, IV I VI)

02.07.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA br.01-30/10 Predmet javne nabavke bila je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta objekta za kolektivno stanovanje za potrebe Ministarstva odbrane na lokaciji »Rsojevica« u Danilovgradu

21.06.2010.

Konkurs

Konkurs Broj 01-46/10 Za izradu Idejnog programskog urbanističko-arhitektonskog rješenja objekta Osnovne i Muzičke škole u Bijelom Polju

17.06.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-4/10 Predmet javne nabavke bili su radovi na izradi drenažnog i pokrivnog sloja i izgradnja sistema za odvođenje atmosferskih voda u okviru projekta “Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu.

17.06.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA 01-36/10 Predmet javne nabavke bilo je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima

02.06.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 05-2/10 Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji Eko zgrade Ujedinjenih nacija u Podgorici