Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

03.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-13/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku radova na nadogradnji objekta Osnovnog suda u Beranama (za potrebe tužilaštva), površine cca 350 m².

03.03.2011.

Amandman I

A M A N D M A N I na javni poziv broj 05-8/11 za otvoreni postupak javne nabavke za radove na adaptaciji objekta u krugu Zavoda „ Komanski most“ u Podgorici.

25.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-10/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji Jezerske ulice u Opštini Plav .

23.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-9/11 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na nadogradnji objekta Osnovnog suda u Beranama (za potrebe tužilaštva), koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. Radovi koji su predmet ove javne nabavke obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama jake i slabe struje, radove na mašinsim instalacijama, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije kao i geodetske radove

23.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-8/11 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji objekta u krugu Zavoda „ Komanski most“ u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Tehničkom dokumentacijom. Radovi na adaptaciji obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama kao i radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije.

18.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 04-7/11 Predmet javne nabavke su radovi na izradi atmosferske kanalizacije na lokalnom putu Rogami- Pričelje u Opštini Podgorica, koje je izvođač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

18.02.2011.

Poziv

P O Z I V br.04-6/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji pomoćnih fudbalskih terena u Opštini Berane, koje je izvođač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom. Radovi obuhvataju zemljane radove i radove na izgradnji drenažnog sistema.

08.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-5/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Baja Pivljanina, u dužini od 300 m, u Opštini Žabljak.

03.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-4/11 Predmet javne nabavke je izrada Studija izvodljivosti po partijama i to: - partiji I – Izrada Studija izvodljivosti izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže Žabljaka - partiji II – Izrada Studija izvodljivosti izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže Plužina, uključujući i unapređenje stanja vodosnadbevanja Plužina

27.01.2011.

Poziv

Poziv br. 01-3/11 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke na izgradnji trafostanice za potrebe napajanja stambeno poslovnog objekata Ministarstva odbrane u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom