Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

30.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-11/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji Centra za djecu i mlade “Ljubović” u Podgorici sa uredjenjem terena, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. Radovi na izgradnji obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na hidrotehničkim instalacjama, instalacijama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama, radove na uredjenju terena kao i geodetske radove .

30.03.2011.

Poziv

P O Z I V br.04-16/10 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog – Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori, u dužini od 2,2 km. Radovi obuhvataju tamponiranje, asfaltiranje i radove na odvodnji puta, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

22.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-15/11 Predmet javne nabavke je dorada i dopuna Glavnog projekta objekta Eko zgrade Ujedinjenih nacija u Podgorici.

04.03.2011.

Amandman II

A M A N D M A N II na javni poziv broj 05-8/11

04.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-14/11 Predmet javne nabavke je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta objekta Filološkog fakulteta u Nikšiću.

03.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-13/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku radova na nadogradnji objekta Osnovnog suda u Beranama (za potrebe tužilaštva), površine cca 350 m².

03.03.2011.

Amandman I

A M A N D M A N I na javni poziv broj 05-8/11 za otvoreni postupak javne nabavke za radove na adaptaciji objekta u krugu Zavoda „ Komanski most“ u Podgorici.

25.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-10/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji Jezerske ulice u Opštini Plav .

23.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-9/11 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na nadogradnji objekta Osnovnog suda u Beranama (za potrebe tužilaštva), koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. Radovi koji su predmet ove javne nabavke obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama jake i slabe struje, radove na mašinsim instalacijama, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije kao i geodetske radove

23.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-8/11 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji objekta u krugu Zavoda „ Komanski most“ u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Tehničkom dokumentacijom. Radovi na adaptaciji obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama kao i radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije.