Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

04.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-25/11 Predmet javne nabavke je vršenje revizije Idejnog i Glavnog projekta Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju.

04.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-23/11 za otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je vršenje revizije Glavnog projekta stambenog objekta u Danilovgradu.

04.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-22/11 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na sanaciji Centra kulture u Mojkovcu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. Radovi na sanaciji obuhvataju građevinske i građevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, instalacijama jake i slabe struje i radove na mašinskim instalacijama.

30.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-18/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora na uređenju terena oko objekta Plavog dvora na Cetinju. (Radovi obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na hidrotehničkim instalacjama, instalacijama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama, radove na uredjenju terena kao i geodetske radove.)

30.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-17/11 Predmet javne nabavke su radovi na uređenju terena oko objekta Plavog dvora na Cetinju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. Radovi na uredjenju terena obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na hidrotehničkim instalacjama, instalacijama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama, radove na uredjenju terena kao i geodetske radove .

30.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-11/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji Centra za djecu i mlade “Ljubović” u Podgorici sa uredjenjem terena, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. Radovi na izgradnji obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na hidrotehničkim instalacjama, instalacijama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama, radove na uredjenju terena kao i geodetske radove .

30.03.2011.

Poziv

P O Z I V br.04-16/10 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog – Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori, u dužini od 2,2 km. Radovi obuhvataju tamponiranje, asfaltiranje i radove na odvodnji puta, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

22.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-15/11 Predmet javne nabavke je dorada i dopuna Glavnog projekta objekta Eko zgrade Ujedinjenih nacija u Podgorici.

04.03.2011.

Amandman II

A M A N D M A N II na javni poziv broj 05-8/11

04.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-14/11 Predmet javne nabavke je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta objekta Filološkog fakulteta u Nikšiću.