Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

05.05.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-35/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora na radovima na izgradnji Agencije za lijekove Crne Gore u Podgorici. (Radovi na izgradnji obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, instalacijama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama, radove na uredjenju terena, pejzažne arhitekture, kao i geodetske radove.)

29.04.2011.

Poziv

P O Z I V br.04-37/11 Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to: Partija I- modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Bijelo Polje, Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Mojkovac, Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 1,5 km, u Opštini Kolašin i Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Plav

26.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-33/11 Predmet javne nabavke su vršenje nadzora u toku izvođenja radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu Piperi – Kovačevići u MZ Bukovica.

26.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 04-32/11 Predmet javne nabavke su radovi na sanaciji klizišta na lokalnom putu Piperi – Kovačevići u MZ Bukovica, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

26.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-31/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora na radovima koji se izvode na gradskim saobraćanicama, u Opštini Rožaje .

26.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-34/11 Predmet javne nabavke su završni radovi na izgradnji prve faze OŠ“Salko Aljković“ u Opštini Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Radovi na izgradnji obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, radove na instalacijama jake i slabe struje i radove na mašinskim instalacijama.

19.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-29/11 Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji velike sudnice u objektu Osnovnog suda u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Radovi na adaptaciji obuhvataju građevinske i građevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, instalacijama jake struje i radove na mašinskim instalacijama.

15.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-20/11 otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta Predmet javne nabavke je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta Osnovne i Muzičke škole „Dušan Korać„ u Bijelom Polju. Bruto građevinska površina iznosi cca 5.500 m².

13.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-27/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji Agencije za lijekove Crne Gore u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. Radovi na izgradnji obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, instalacijama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama, radove na uredjenju terena, pejzažne arhitekture, kao i geodetske radove.

08.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-26/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji trafostanice za potrebe napajanja stambeno poslovnog objekata Ministarstva odbrane u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.