Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

26.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-34/11 Predmet javne nabavke su završni radovi na izgradnji prve faze OŠ“Salko Aljković“ u Opštini Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Radovi na izgradnji obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, radove na instalacijama jake i slabe struje i radove na mašinskim instalacijama.

19.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-29/11 Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji velike sudnice u objektu Osnovnog suda u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Radovi na adaptaciji obuhvataju građevinske i građevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, instalacijama jake struje i radove na mašinskim instalacijama.

15.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-20/11 otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta Predmet javne nabavke je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta Osnovne i Muzičke škole „Dušan Korać„ u Bijelom Polju. Bruto građevinska površina iznosi cca 5.500 m².

13.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-27/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji Agencije za lijekove Crne Gore u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. Radovi na izgradnji obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, instalacijama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama, radove na uredjenju terena, pejzažne arhitekture, kao i geodetske radove.

08.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-26/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji trafostanice za potrebe napajanja stambeno poslovnog objekata Ministarstva odbrane u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

04.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-25/11 Predmet javne nabavke je vršenje revizije Idejnog i Glavnog projekta Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju.

04.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-23/11 za otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je vršenje revizije Glavnog projekta stambenog objekta u Danilovgradu.

04.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-22/11 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na sanaciji Centra kulture u Mojkovcu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. Radovi na sanaciji obuhvataju građevinske i građevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, instalacijama jake i slabe struje i radove na mašinskim instalacijama.

30.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-18/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora na uređenju terena oko objekta Plavog dvora na Cetinju. (Radovi obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na hidrotehničkim instalacjama, instalacijama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama, radove na uredjenju terena kao i geodetske radove.)

30.03.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-17/11 Predmet javne nabavke su radovi na uređenju terena oko objekta Plavog dvora na Cetinju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. Radovi na uredjenju terena obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na hidrotehničkim instalacjama, instalacijama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama, radove na uredjenju terena kao i geodetske radove .