Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

17.08.2011.

Poziv

P O Z I V br.05-90/11 Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji paviljona E u okviru Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu

17.08.2011.

Poziv

P O Z I V br.01-88/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na uredjenju terena sa infrastrukturnim priključcima Centra za azilante u Spužu.

13.06.2011.

Izvještaj žirija

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ ŽIRIJA PREDMET: Konkurs br. 01-12/11 za izradu Idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja objekta Studentskog doma u okviru Fakultetsko-studentskog centra u Nikšiću

20.05.2011.

Poziv

P O Z I V br. 05-42/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji i adaptaciji stambenih i pomoćnih objekata u Mjesnoj zajednici Bukovica u Opštini Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom. Radovi obuhvataju geodetske radove, gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, instalacijama jake i slabe struje, kao i radove na pristupnim saobraćajnicama.

05.05.2011.

Poziv

P O Z I V br .04-41/11 Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 2,5 km, u Opštini Andrijevica, koje je izvođač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

05.05.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-35/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora na radovima na izgradnji Agencije za lijekove Crne Gore u Podgorici. (Radovi na izgradnji obuhvataju gradjevinske radove, gradjevinsko–zanatske radove, radove na instalacjama vodovoda i kanalizacije, instalacijama jake i slabe struje, radove na mašinskim instalacijama, radove na uredjenju terena, pejzažne arhitekture, kao i geodetske radove.)

29.04.2011.

Poziv

P O Z I V br.04-37/11 Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to: Partija I- modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Bijelo Polje, Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Mojkovac, Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 1,5 km, u Opštini Kolašin i Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Plav

26.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-33/11 Predmet javne nabavke su vršenje nadzora u toku izvođenja radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu Piperi – Kovačevići u MZ Bukovica.

26.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 04-32/11 Predmet javne nabavke su radovi na sanaciji klizišta na lokalnom putu Piperi – Kovačevići u MZ Bukovica, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

26.04.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-31/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora na radovima koji se izvode na gradskim saobraćanicama, u Opštini Rožaje .