Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

27.09.2011.

Poziv

P O Z I V br.05-107/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji vrtića u ulici »Lenke Jurišević« u Opštini Bijelo Polje, bruto površine 1.300 m², koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom

26.09.2011.

Poziv

P O Z I V br.04-103/11 Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Ostrog- Ždrebaonik,dionica Mosori- Ždrebaonik, sa pristupnim saobraćajnicama

26.09.2011.

poziv

P O Z I V br. 01-104/11 Predmet javne nabavke je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta objekta Studentskog doma u okviru Fakultetsko- studentskog centra u Nikšiću, bruto površine cca 7.000 m².

26.09.2011.

Poziv

P O Z I V br. 04-102/11 Predmet javne nabavke su radovi na izradi AB pločastih propusta na lokalnom putu za Sjerogošte - Opština Kolašin.

02.09.2011.

Odluka

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-73/11 Predmet javne nabavke bili su radovi na sanaciji glavnog vodovoda, dijela puta i izgradnji AB pločastih propusta prema Jasenicama - Opština Plav.

02.09.2011.

Odluka

O D L U K A O DODJELI UGOVORA BR. 05-39/11 Predmet javne nabavke bili su završni radovi za stavljanje objekta Centra za strance u Spužu u funkciju, kao i radovi na uređenju terena.

02.09.2011.

Odluka

O D L U K A O DODJELI UGOVORA BR. 05-86/11 Predmet javne nabavke su radovi na uredjenju terena sa infrastrukturnim priključcima Dječijeg vrtića u Golubovcima.

26.08.2011.

Odluka

O D L U K A O DODJELI UGOVORA po p o z i v u br. 04-84/11 Predmet javne nabavke su radovi na sanaciji gradskih saobraćajnica u dužini od 400 m u Opštini Pljevlja.

26.08.2011.

Poziv

P O Z I V br.01-100/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na uredjenju terena sa infrastrukturnim priključcima Centra za azilante u Spužu

25.08.2011.

Amandman I

A M A N D M A N I na javni poziv broj. 04-98/11 za otvoreni postupak javne nabavke za vršenje revizije Glavnog projekta objekta Filološkog fakulteta u Nikšiću