Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

03.10.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-108/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji lokalnog puta Ostrog- Ždrebaonik, dionica Mosori- Ždrebaonik, sa pristupnim saobraćajnicama.

03.10.2011.

Poziv

P O Z I V br.05-111/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji I faze Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

03.10.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-101/11 Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Nacionalnog centra za transfuziju krvi Crne Gore u Podgorici, bruto površine cca 3.000 m².

03.10.2011.

Poziv

P O Z I V br. 04-112/11 Predmet javne nabavke su radovi na regulaciji korita rijeke Tare kroz Opštinu Kolašin i izgradnja obaloutvrde na potezu Bećova bara- most Babljak, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

27.09.2011.

Poziv

P O Z I V br. 04-106/11 Predmet javne nabavke su radovi na regulaciji korita rijeke Tare, u dužini od 200 m nizvodno od starog mosta, radi zaštite nasipa jalovišta i u dužini od 100 m u naselju Ambarine, u Opštini Mojkovac.

27.09.2011.

Poziv

P O Z I V br.05-107/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji vrtića u ulici »Lenke Jurišević« u Opštini Bijelo Polje, bruto površine 1.300 m², koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom

26.09.2011.

Poziv

P O Z I V br.04-103/11 Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Ostrog- Ždrebaonik,dionica Mosori- Ždrebaonik, sa pristupnim saobraćajnicama

26.09.2011.

poziv

P O Z I V br. 01-104/11 Predmet javne nabavke je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta objekta Studentskog doma u okviru Fakultetsko- studentskog centra u Nikšiću, bruto površine cca 7.000 m².

26.09.2011.

Poziv

P O Z I V br. 04-102/11 Predmet javne nabavke su radovi na izradi AB pločastih propusta na lokalnom putu za Sjerogošte - Opština Kolašin.

02.09.2011.

Odluka

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-73/11 Predmet javne nabavke bili su radovi na sanaciji glavnog vodovoda, dijela puta i izgradnji AB pločastih propusta prema Jasenicama - Opština Plav.