Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 1 km, u Opštini Danilovgrad ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Andrijevica. ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Rožaje. ( CPV45233121-3– radovi na izgradnji glavnih puteva)

04.04.2013.

Poziv

Izvođenje radova na izgradnji Filološkog fakulteta u Nikšiću (CPV 45214400-4 radovi na izgradnji Univerzitetskih građevina). Radovi obuhvataju izvođenje gradjevinskih i gradjevinsko–zanatskih radova na arhitektonskim objektima, izvođenje gradjevinskih i gradjevinsko–zanatskih radova na objektima saobraćaja, radova na instalacjama jake i slabe struje, radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije, radova na mašinskim instalacijama, radova na uređenju terena, kao i izvođenje geodetskih radova.

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji Odeljenja intenzivne njege u sklopu komleksa JU Brezovik u Oštini Nikšić. Radovi obuhvataju izvođenje gradjevinskh i gradjevinsko–zanatskih radova na arhitektonskim objektima, radova na instalacjama jake i slabe struje, radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije i mašinskim instalacijama. ( CPV 45454000-4 radovi na rekonstruisanju ; CPV 45215140-4 Bolnički objekti)

17.08.2012.

Poziv

Predmet nabavke je izrada glavnog projekta i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa infrastrukturnim priključcima u Opštini Žabljak, po principu „projektuj i izgradi“, a sve u skladu sa Urbanističko tehničkim uslovima, Projektnim zadatkom, uslovima za projektovanje i Idejnim projektom.

04.04.2012.

Poziv

P O Z I V broj 04-5/12 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je izvođenje radova na zatravnivanju sanirane površine Jalovišta u Mojkovcu

04.04.2012.

Poziv

P O Z I V broj 01-18/12 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet nabavke je po : Partiji 1. Vršenje revizije Idejnih projekata za projekte izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane (74121230-4 usluge obavezne revizije). Partiji 2. Vršenje revizije Idejnih projekata za projekte izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Plav. (74121230-4 usluge obavezne revizije).

04.04.2012.

Poziv

P O Z I V broj 01-11/12 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji vrtića u ul. Lenke Jurišević u Opštini Bijelo Polje. (74262000-3 usluge nadzora u građevinarstvu).

04.04.2012.

Poziv

P O Z I V broj 04-12/12 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji pomoćnog fudbalskog terena u Opštini Kolašin (45212200-8 radovi na izgradnji sportskih objekata, 45212224-2 stadion).