Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2,5 km, u Opštini Berane. ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na uvođenju individualnih brojila za evidenciju utrošene električne energije u kontejnerima za privremeni smještaj raseljenih lica u kampu Konik u Podgorici. (CPV 45231400-9 radovi na izgradnji elektro energetskih vodova)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Berane. Radovi obuhvataju izvođenje građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja, izvođenje građevinskih radova na objektima hidrotehnike i instalacijama vodovoda i kanalizacije i izvođenje geodetskih radova ( CPV45233121-3– radovi na izgradnji glavnih puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Rožaje. ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Pljevlja . ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 1 km, u Opštini Danilovgrad ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Andrijevica. ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Rožaje. ( CPV45233121-3– radovi na izgradnji glavnih puteva)

04.04.2013.

Poziv

Izvođenje radova na izgradnji Filološkog fakulteta u Nikšiću (CPV 45214400-4 radovi na izgradnji Univerzitetskih građevina). Radovi obuhvataju izvođenje gradjevinskih i gradjevinsko–zanatskih radova na arhitektonskim objektima, izvođenje gradjevinskih i gradjevinsko–zanatskih radova na objektima saobraćaja, radova na instalacjama jake i slabe struje, radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije, radova na mašinskim instalacijama, radova na uređenju terena, kao i izvođenje geodetskih radova.

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji Odeljenja intenzivne njege u sklopu komleksa JU Brezovik u Oštini Nikšić. Radovi obuhvataju izvođenje gradjevinskh i gradjevinsko–zanatskih radova na arhitektonskim objektima, radova na instalacjama jake i slabe struje, radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije i mašinskim instalacijama. ( CPV 45454000-4 radovi na rekonstruisanju ; CPV 45215140-4 Bolnički objekti)