Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 1 km, u Opštini Žabljak. ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Šavnik. ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Plužine. ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Plav . ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Kolašin. ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2,5 km, u Opštini Berane. ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na uvođenju individualnih brojila za evidenciju utrošene električne energije u kontejnerima za privremeni smještaj raseljenih lica u kampu Konik u Podgorici. (CPV 45231400-9 radovi na izgradnji elektro energetskih vodova)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Berane. Radovi obuhvataju izvođenje građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja, izvođenje građevinskih radova na objektima hidrotehnike i instalacijama vodovoda i kanalizacije i izvođenje geodetskih radova ( CPV45233121-3– radovi na izgradnji glavnih puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Rožaje. ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Pljevlja . ( CPV 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva)