Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

04.04.2013.

Poziv

Izvođenje radova na izgradnji Sportske dvorane Univerziteta Crne Gore u Podgorici ( CPV 45212225-9 Sportska dvorana) (CPV 45214400-4 radovi na izgradnji Univerzitetskih građevina). Radovi obuhvataju izvođenje gradjevinskih i gradjevinsko–zanatskih radova na arhitektonskim objektima, izvođenje radova na instalacjama jake i slabe struje, radova na objektima hidrotehnike i instalacijama vodovoda i kanalizacije, radova na unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije, radova na mašinskim instalacijama, radova pejzažne arhitekture, kao i izvođenje geodetskih radova

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje revizije Glavnog projekta objekta Osnovne škole »Dušan Korać« u Opštini Bijelo Polje (CPV 74121230-4 usluge obavezne revizije)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje revizije Glavnog projekta stambenih jedinica i višenamjenskog objekta Konik u Opštini Podgorica. (CPV 74121230-4 usluge obavezne revizije)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova toku izvođenja radova na izgradnji Sportske dvorane na Žabljaku (CPV 74262000-3 usluge nadzora u građevinarstvu)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji Sportske dvorane Univerziteta Crne Gore u Podgorici (CPV 74262000-3 usluge nadzora u građevinarstvu).

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u Opštini Rožaje (CPV 74262000-3 usluge nadzora u građevinarstvu)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na zaštiti desne obale Tare i lokalnog puta prema Prošćenju, II faza, Opština Mojkovac. (CPV 74262000-3 usluge nadzora u građevinarstvu)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje mosta u mjestu Zorići, Opština Andrijevica. (CPV 74262000-3 usluge nadzora u građevinarstvu)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji Filološkog fakulteta u Nikšiću (CPV 74262000-3 usluge nadzora u građevinarstvu)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izgradnja mosta u mjestu Zorići, Opština Andrijevica. (CPV 45200000-9 radovi na objektima ili djelovima objekata niskogradnje i visokogradnje CPV 45221100-3 – radovi na izgradnji mostova)