Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

24.05.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-21/07 od 04.05.2007.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji Vrhovnog i Višeg suda u PodgoriciDownload

18.05.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN 1

na javni poziv br. 04-22/07 od 25.04.2007.godine
za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje radova na izgradnji kolektora za otpadne vode Deveta - Židovići u Opštini PljvljaDownload

17.05.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-28/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke
Izvodjenje radova II faze na sanaciji Doma kulture u MZ Dobrsko selo u Opštini Cetinje, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

17.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke dana 12.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 13.04.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je nabavka goriva za službena vozila Direkcije javnih radova
za 2007.godinu.Download

16.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 04.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 05.04.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji kolektora za otpadne vode u MZ Dolac u Opštini Berane.Download

16.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 12.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 12.04.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta za zgradu Vlade RCG, sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici.Download

14.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 11.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 12.04.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik, dionica Ostrog - Kupinovo.Download

14.05.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :


A M A N D M A N II

na javni poziv broj 04-19/07 od 23.04.2007.godine
za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje radova na izgradnji uredjaja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru projekta "Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu"Download

11.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke dana 05.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.04.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije objekta za smještaj Muzičkog centra Crne Gore, Crnogorske kinoteke i svečane sale državnog Protokola (bivši Dom Vojske u Podgorici).Download

11.05.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06),DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-26/07
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta i radovi na rekonstrukciji bivše upravne zgrade D.I. "V.Kruščić" u Mojkovcu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download