Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

18.04.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006) izdaje se sljedeći


AMANDMAN 1

na javno nadmetanje br.05-16/07 i tendersku dokumentaciju za izradu Glavnog projekta dogradnje, rekonstrukcije i adpatacije objekta za potrebe smještaja Muzičkog centra Crne Gore, Crnogorske kinoteke i svečane sale državnog Protokola (bivši Dom Vojske u Podgorici) Download

18.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-18/07
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

1. partiji I sanaciji lokalnih puteva u dužini od 1 km, u Opštini Danilovgrad,
2. partiji II modernizaciji lokalnog puta u dužini od 4 km za Bijelu u Opštini Šavnik,
3. partiji III modernizaciji gradskih ulica u dužini od 1 km, u Opštini Žabljak,
4. partiji IV modernizaciji lokalnog puta u dužini od 1,5 km, u Opštini Rožaje,
5. partiji V modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 1,5 km, u Opštini Mojkovac,
6. partiji VI modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 4 km, u Opštini Pljevlja i
7Download

16.04.2007.

A M A N D M A N VI

A M A N D M A N VI
na javni poziv broj 05-5/07, od 14.03.2007. god
za otvoreni postupak javne nabavke

12.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-9/07
na otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje radova na
uredjenju terena i infrastrukturnim priključcima za I fazu objekta
Državnih agencija u PodgoriciDownload

12.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE I DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-15 /07
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je adaptacija i sanacija poslovnog prostora bivše Vojnodohodovane ustanove "Ribnica" u Podgorici. Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski, instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) i radovi na opremanju objekta, koje je izvodjač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

11.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 05-14/07
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projektaDownload

11.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-17/07
na otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje radova na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Ostrog - KupinovoDownload

10.04.2007.

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke

P O Z I V
br. 01-13/07
na otvoreni postupak za izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva
za službena vozilaDownload

05.04.2007.

Poziv

P O Z I V
br. 05-16/07
za
ponovni otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta dogradnje, rekonstrukcije i adpatacije objekta za potrebe smještaja Muzičkog centra Crne Gore, Crnogorske kinoteke i svečane sale državnog Protokola (bivši Dom Vojske u Podgorici).Download

05.04.2007.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1. Internet stranica Komisije za kontrolu postupka www.nabavka.vlada.cg.yu
dana 13.02.2007.godine.

2. Dnevne novine Pobjeda, dana 14.02.2007.godine.

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨ usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke bio je ustupanje radova na izgradnji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru projekta "Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu".Download