Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

05.05.2015.

Najava tendera za radove/Announcement for tender for works

Ugovor o radovima „Sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

19.03.2015.

Najava tendera za radove/Announcement for tender for works

Ugovor o radovima “ Izgradnja kanalizacione mreze i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane ” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

10.03.2015.

Najava tendera za radove/Announcement for tender for works

Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji cjevovoda za MZ Boan, Opština Šavnik (CPV 45230000-8 radovi na izgradnji cjevovoda)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na zaštiti desne obale Tare i lokalnog puta prema Prošćenju, II faza, Opština Mojkovac. ( CPV 452430000-2 radovi na objektima za zaštitu obale)

04.04.2013.

Poziv

Izvođenje radova na izgradnji Sportske dvorane Univerziteta Crne Gore u Podgorici ( CPV 45212225-9 Sportska dvorana) (CPV 45214400-4 radovi na izgradnji Univerzitetskih građevina). Radovi obuhvataju izvođenje gradjevinskih i gradjevinsko–zanatskih radova na arhitektonskim objektima, izvođenje radova na instalacjama jake i slabe struje, radova na objektima hidrotehnike i instalacijama vodovoda i kanalizacije, radova na unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije, radova na mašinskim instalacijama, radova pejzažne arhitekture, kao i izvođenje geodetskih radova

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje revizije Glavnog projekta objekta Osnovne škole »Dušan Korać« u Opštini Bijelo Polje (CPV 74121230-4 usluge obavezne revizije)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje revizije Glavnog projekta stambenih jedinica i višenamjenskog objekta Konik u Opštini Podgorica. (CPV 74121230-4 usluge obavezne revizije)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova toku izvođenja radova na izgradnji Sportske dvorane na Žabljaku (CPV 74262000-3 usluge nadzora u građevinarstvu)

04.04.2013.

Poziv

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji Sportske dvorane Univerziteta Crne Gore u Podgorici (CPV 74262000-3 usluge nadzora u građevinarstvu).