Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Direkciju

>

Poziv

Datum objave: 27.03.2009 11:17 | Autor: Tenderi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-23/09
za otvoreni postupak javne nabavke


2.Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke je vršenje tehničke kontrole Glavnih projekata, po partijama i to po :

-Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Centra za djecu i mlade Ljubović u Podgorici,

-Partiji II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Osnovne škole R.Manojlović i Osnovne muzičke škole u Kolašinu,

-Partijii III- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Zgrade komande u kasarni Milovan Šaranović u Danilovgradu,

-Partiji IV- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Upravne zgrade Carinarnice i carinskog skladišta u Podgorici,

-Partiji V- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Spomen kompleksa Mauzoleja Petar II Petrović Njegoš na Lovćenu ,

-Partiji VI vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta EKO zgrade Ujedinjenih nacija u Podgorici,

-Partiji VII vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Prihvatnog centra za azilante u Danilovgradu,

-Partiji VIII vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Osnovne škole na Draču u Podgorici i

-Partiji IX vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta poslovnog objekta za potrebe Ministarstva odbrane, Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.Download