Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Direkciju

>

Poziv

Datum objave: 15.10.2007 14:33 | Autor: Tenderi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE, oglašava :

P O Z I V
br.05-63/07
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izgradnja i opremanje osnovne škole (naselje Drač) u Podgorici.

Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski, instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) i radovi na opremanju objekta, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

Poziv je u skladu sa Sporazumom potpisanim izmedju Vlade Republike Crne Gore i Vlade Republike Mađarske otvoren za ponudjače sa sjedištem u Republici Mađarskoj, s tim da nosilac posla mora biti firma sa sjedištem u Mađarskoj - najmanje 50 % izvoza moraju realizovati preduzeća registrovana u Mađarskoj , a kao podizvođači ili podugovarači mogu se javiti i preduzeća van teritorije Mađarske. U slučaju ne ispunjavanja ovog uslova ponuda će biti odbačena.Download