Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

Projekti

Direkcija javnih radova

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direkcija javnih radova

Direkcija javnih radova

Direkcija javnih radova

Pitajte Direkciju

Aktuelnosti

09.12.2016.

Radovi na adaptaciji objekta Skupštine Crne Gore u Podgorici

Radovi na adaptaciji objekta Skupštine Crne Gore u Podgorici

U toku su radovi na adaptaciji objekta Skupštine u Podgorici koji obuhvataju adaptaciju Plenarne sale, zamjenu krovne lanterne i fasadne bravarije – prozora, kao i sanaciju postojeće fasade.

više...
02.12.2016.

Reagovanje na tekst “ U izbornom periodu potrošio 4,5 miliona“ objavljen u dnevnom listu „Dan“, dana 1. decembra 2016. godine

Navodi iznijeti u navedenom tekstu ne daju objektivnu sliku realizacije Kapitalnog budžeta, već ukazuju na očiglednu namjeru da se javnosti na pogrešan način prezentuju ukupne aktivnosti koje su sprovodili Ministarstvo održivog razvoja i turizma, odnosno Direkcija javnih radova kao organ u sastavu. Dakle, sprovedene aktivnosti predstavljaju realizaciju odrednica Kapitalnog budžeta u okviru Zakona o budžetu za 2016.godinu, koji je Skupština Crne Gore donijela na 8. sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2015.godini, dana 25.12.2015. godine.

više...
28.11.2016.

Osnovna škola u naselju Guke u Pljevljima

Osnovna škola u naselju Guke u Pljevljima

U toku su radovi na izgradnji objekta Osnovne škole u naselju Guke, u sklopu DUP-a „DOLOVI II“ u Pljevljima. Radovi se za sada izvode planiranom dinamikom.

više...
25.11.2016.

Prilagođavanje objekta Osnovnog suda u Podgorici za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Prilagođavanje objekta Osnovnog suda u Podgorici za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Radovi na prolagođavanju objekta Osnovnog suda u Podgorici za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetim su završeni.

više...
25.11.2016.

OBJAVA TENDERA ZA RADOVE

Ugovor o radovima “Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Berane“ u okviru Operativnog programa Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć...

više...